UN 38.3 test voor de transportsector

Image

Jarenlange ervaring

Image
Image

Mlab Testing biedt een breed scala aan testmogelijkheden.

Lithium batterijen zijn in de transportsector geclassificeerd als gevaarlijke goederen. Vanuit het ADR (wetgeving omtrent het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg) is het daarom verplicht dat een batterij aan een serie testen onderworpen wordt. De testen zijn omschreven in sectie 38.3 van de ‘Manual of Test and Criteria’ (ook wel UN 38.3 genoemd).

Image

Vervoer over zee, spoor en in de lucht

Naast het vervoeren over de weg bestaan er ook regels m.b.t. vervoer over zee, spoor en in de lucht. Al deze sectoren verwijzen naar dezelfde soort testen die uitgevoerd moeten worden voordat een verzender zijn transportdocument (test summary) kan opmaken. Mlab testing kan voorzien in de UN 38.3 testen voor uw batterijen.

Schok- & vibratietesten

Ook voor andere producten die vervoerd moeten worden geldt dat deze aan schok- en vibratietesten onderworpen moeten worden. De testfaciliteiten van Mlab Testing voorzien hierin. Vraag ons naar de mogelijkheden. 

Image
Image

Bezoekadres

Doejenburg 144M/N
4021 HR Maurik

Mlab Testing

Image